Declaratia 220 formular anaf

Declaratia 220 formular anaf privind venitul estimat. Termen de depunere 15 ianuarie sau 31 ianuarie.

Depunerea formularului 220 „Declaraţia privind venitul estimat” se face de de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente impuşi pe bază de norme de venit, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole impuşi la normă de venit care au desfăşurat activitate şi în anul precedent şi realizează venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul anterior.

Descarca formular declaratia 220
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_220_2008.pdf
instructiuni completare